Publicatie

Publicatie datum
Gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen in de huisartspraktijk.
Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J. van, Akker, M. van den, Wullink, M., Schellevis, F.G., Metsemakers, J.F.M., Dinant, G.J. Gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen in de huisartspraktijk. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2005, 31(4), 250-260
Gegevens over de gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen in huisartspraktijken zijn nog
schaars. De Tweede Nationale Studie van het NIVEL, een onderzoek naar presentatie van problemen aan huisartsen, en het zorgaanbod van huisartsen, bood de mogelijkheid dit onderwerp nader te
bestuderen. In de geautomatiseerde gegevensbestanden van de deelnemende huisartspraktijken werden de mensen met verstandelijke beperkingen opgespoord. Elke persoon werk vergeleken met vijf gematchte controlepersonen (eem 1:5 genest patiënt controle design) Er werden significante verschillen
gevonden in burgelijke staat, woonsituatie, opleidingsniveau en het aantal arbeidsongeschikten.
Mensen met verstandelijke beperkingen hadden 1.7 maal zo vaak contact met hun huisarts; ook de aard
van de problemen verschilden duidelijk van die in de controlegroep. Scholing voor huisartsen is nodig. Ook de sociaal-demografische verschillen vormen een gezondheidsrisico; deze dienen aangepakt te worden.(aut.ref.)