Publicatie

Gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen in de huisartspraktijk.
Schrojenstein Lantman-de Valk, H. van, Straetmans, J., Schellevis, F., Dinant, G.J. Gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke beperkingen in de huisartspraktijk. Huisarts en Wetenschap: 2008, 51(2), 62-65
Lees online
In dit onderzoek hebben wij geanalyseerd hoe vaak mensen met verstandelijke beperkingen bij de huisarts komen, welke gezondheidsproblemen zij dan hebben en welke medicijnen de huisarts hen voorschrijft. Wij brachten dit in kaart met behulp van gegevens uit de Tweede Nationale Studie, en gingen tevens na welke verschillen er waren met controlepersonen zonder verstandelijke beperkingen. Mensen met verstandelijke beperkingen bleken 1,7 maal zo vaak contact te hebben met hun huisarts. Ze kwamen met andere ziekten bij de huisarts en kregen viermaal zo veel herhaalrecepten. Dit betekent een extra werklast voor de huisarts. (aut.ref.)