Publicatie

Publicatie datum

Het gebruik van verloskundige zorg en kraamzorg.

Coffie, D., Wiegers, T., Schellevis, F. Het gebruik van verloskundige zorg en kraamzorg. Tijdschrift voor Verloskundigen: 2003, 28(6), 315-320
Doel: Nagaan of er in het gebruik van verloskundige zorg en kraamzorg door zwangeren en kraamvrouwen veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen vijftien jaar. Methode: Op basis van data afkomstig van twee nationale studies naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (in 1987/1998 en 2000/2002 gehouden) worden de veranderingen in de begeleiding van de bevalling, de plaats van bevalling en het gebruik van kraamzorg in kaart gebracht. Resultaten: De afgelopen vijftien jaar is het percentage bevallingen dat door de gynaecoloog wordt begeleid toegenomen. In dezelfde periode is het percentage kraamvrouwen dat door de huisarts wordt begeleid gehalveerd en is het percentage dat door een verloskundige wordt begeleid licht afgenomen. Het percentage poliklinische bevallingen is in de afgelopen vijftien jaar toegenomen en het percentage klinische bevallingen is licht afgenomen. Verder is het aantal cliënten dat gebruik maakt van professionele kraamzorg toegenomen, terwijl het aantal kraamvrouwen dat acht uur zorg per dag ontvangt in deze periode sterk is afgenomen. Conclusie: Het percentage thuisbevallingen ligt ondanks de diverse knelpunten binnnen de verloskundige zorgverlening van de afgelopen jaren nog steeds boven de 30 procent; het is in vijftien jaar tijd vrijwel gelijk gebleven. De vrees van ongeveer een decennium geleden dat thuisbevallingen voor het merendeel of in zijn geheel ook in Nederland zou verdwijnen, evenals andere West-Europese landen, is weggenomen. (aut.ref.)
Gegevensverzameling