Publicatie

Publicatie datum
Huisartsen met en zonder elektronisch medisch dossier: weinig verschil in medisch handelen.
Westert, G.P., Hoonhout, L.H.F., Bakker, D.H. de, Hoogen, H.J.M. van den, Schellevis, F.G. Huisartsen met en zonder elektronisch medisch dossier: weinig verschil in medisch handelen. Huisarts en Wetenschap: 2002, 45(2), 58-62
De representativiteit is onderzocht van de gegevens over huisartsgeneeskundige zorg uit huisartspraktijken die deelnemen aan geautomatiseerde registratienetwerken en intensief gebruikmaken van het elektronisch medisch dossier (EMD). Vraagstelling: Zijn er verschillen in huisartsgeneeskundig handelen tussen huisartsen die intensief, weinig of niet gebruikmaken van het EMD? Methode: Door secundaire analyses zijn verschillende aspecten vergeleken van het huisartsgeneeskundig handelen (voorschrijf-, verwijsgedrag, preventief handelen, kwaliteit van praktijkvoering) tussen groepen huisartsen die in verschillende mate gebruikmaken van het EMD.
Resultaten: De gevonden verschillen tussen EMD-gebruikers en minder intensieve of niet-EMD-gebruikers in voorschrijf- en verwijsgedrag zijn klein. Wat betreft de betrokkenheid bij preventie zijn geen verschillen tussen huisartsen naar de mate van EMD-gebruik gevonden. De verschillen op items met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering tussen de huisartsen uit het registratienetwerk en de referentiegroep zijn, op één subonderwerp na (de discrepantie tussen feitelijke en gewenste werkdruk), niet statistisch significant. Conclusie: De vermeende geringe representativiteit van gegevens over huisartsgeneeskundige zorg van huisartsen die deelnemen aan registratienetwerken heeft weinig empirische grond.(aut. ref.)