Publicatie

Publicatie datum
Huisartsenzorg in cijfers: rusteloze benen in de huisartspraktijk: fictie en feiten.
Bongers, F., Brake, H. te, Schellevis, F. Huisartsenzorg in cijfers: rusteloze benen in de huisartspraktijk: fictie en feiten. Huisarts en Wetenschap: 2007, 50(1), 3
Het restlesslegssyndroom (RLS) is een van de kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. De prevalentie varieert in bevolkingsonderzoek tussen de 3 en 15%. Andere bevindingen zijn dat RLS in een kwart van de gevallen gepaard gaat met ijzergebreksanemie en dat RLS en slaapstoornissen vaak samengaan. Deze gegevens zijn gebaseerd op epidemiologisch en klinisch onderzoek. Maar wat vinden we hiervan terug in de dagelijkse praktijk? (aut. ref.)