Publicatie

Hulp bij opleiden en inzet personeel: Skill Mix Analyse Huisartsenvoorziening.

Bakker, D. de, Strassel, J., Vrijhoef, B., Derckx, E. Hulp bij opleiden en inzet personeel: Skill Mix Analyse Huisartsenvoorziening. Eerstelijns: 2013, 5(6), 18-19
‘Moet ik in mijn situatie mijn formatie POH uitbreiden of is het met het oog op de toekomst verstandiger te investeren in een master opgeleide Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA)?’ Dat zijn vragen waarvoor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zich met regelmaat zien gesteld. De Skill Mix Analyse ondersteunt hen bij de keuze van de op te leiden en in te zetten hulpverleners. (aut. ref.)