Publicatie

Publicatie datum

Klachten van het bewegingsapparaat bij kinderen met overgewicht .

Krul, M., Wouden, J.C. van der, Schellevis, F.G., Suijlekom-Smit, L.W.A. van, Koes, B.W. Klachten van het bewegingsapparaat bij kinderen met overgewicht . Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2009, 153(A641)
Download de PDF
Doel: Nagaan of kinderen met overgewicht of obesitas vaker last hebben van klachten van het bewegingsapparaat en of zij hiervoor vaker medische hulp zoeken. Opzet: Dwarsdoorsnede-onderzoek. Methoden: We maakten gebruik van het huisartsregistratiesysteem en van patiëntenenquêtes uit de Tweede Nationale Studie uit 2001. Van 2459 kinderen waren geschikte data beschikbaar. Voor onze analyses gebruikten we: zelfgerapporteerde lengte en gewicht (BMI), zelfgerapporteerde klachten van het bewegingsapparaat in de voorgaande 2 weken, huisartscontacten in verband met klachten van het bewegingsapparaat in het afgelopen jaar en de leeftijd van de kinderen. We verdeelden alle kinderen in 2 groepen, van 2-11 en van 12-17 jaar. Resultaten: Van de 2459 kinderen hadden er 219 (8,9%) overgewicht en waren er 100 (4,1%) obees. De totale groep kinderen met overgewicht of obesitas had significant vaker klachten van het bewegingsapparaat in het dagelijks leven dan kinderen zonder overgewicht, respectievelijk 16,0% versus 14,3%; oddsratio (OR) 1,48 (95%-BI: 1,07-2,05). Verder uitgesplitst waren dit nek- en rugklachten (9,4% versus 8,6%; OR: 1,52 (1,00-2,28)), klachten van de onderste extremiteiten (8,8% versus 6,4%; OR: 1,64 (1,05-2,57)) en enkel- en voetklachten (6,3% versus 3,4%; OR: 2,21(1,29-3,79)). Kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 12-17 jaar bezochten de huisarts vaker voor klachten van het bewegingsapparaat dan kinderen zonder overgewicht, respectievelijk 31,8% versus 22,3%; OR: 1,62 (1,00-2,63). Dit waren vooral klachten van nek en rug (8,2% versus 3,9%; OR: 2,23 (1,08-4,64)) en van de onderste extremiteiten (17,6% versus 10,1%; OR: 1,92 (1,05-3,51)). Conclusie: Kinderen met overgewicht of obesitas hadden vaker klachten van het bewegingsapparaat dan kinderen zonder overgewicht. (aut. ref.)
Gegevensverzameling