Publicatie

Publicatie datum
LINH-cijfers: no-claimregeling treft kwetsbare groepen.
Cardol, M., Schellevis, F. LINH-cijfers: no-claimregeling treft kwetsbare groepen. Huisarts en Wetenschap: 2005, 48(1), 5
Twintig procent van alle Nederlanders heeft in een jaar geen enkele keer contact met de huisartsenpraktijk, ook niet voor een herhaalrecept. Zij zouden dus geld terugkrijgen als er een no-claimregeling wordt ingevoerd waarvoor de huisarts meetelt. Daartoe hoeven zij hun zorggebruik niet te veranderen. Nog eens twintig procent van de bevolking gaat vanwege een volgens eigen zeggen minder goede gezondheid per jaar 10 keer of meer naar de huisarts. Voor hen is minder zorggebruik geen optie.

De regering heeft recent besloten om de no-claim regeling voor het gebruik van huisartsenzorg nog niet in te voeren. Maar helemaal van de baan is deze regeling niet. In 2005 neemt de regering er opnieuw een beslissing over.

Het beoogde effect van een eventueel in te voeren no-claim regeling is dat mensen zich meer bewust worden van hun zorggebruik en dit daardoor omlaag brengen. Voor zo'n 60% van de Nederlanders is een dergelijke gedragsverandering met betrekking tot gebruik van huisartsenzorg misschien een mogelijkheid. Zij hebben per jaar 1 tot 10 maal contact met een huisartsenpraktijk. Voor de resterende 40% van de Nederlanders is de no-claim regeling óf gewoon een premieverhoging, óf een cadeau, zonder dat zij hiervoor hun gedrag kunnen of hoeven te veranderen. Particulier verzekerden, hoger opgeleiden, jongeren, mannen en mensen met een betaalde baan zullen de meeste kans hebben op no-claim teruggave zonder gedragsverandering. Het is de vraag of dit de bedoeling is.

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd met LINH-gegevens in het kader van de tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. LINH is een project van NIVEL, WOK, LHV, en NHG. De Tweede Nationale Studie is een omvangrijke studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met het RIVM. Voor het onderzoek zijn ruim 12.500 Nederlanders ondervraagd en gegevens verzameld uit 104 huisartspraktijken die deel uitmaken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH.)