Publicatie

Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk.

Schellevis, F.G. Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk. Bijblijven: 2009, 25(3), 25-30
Download de PDF
De gezondheidszorg staat voor een erg grote uitdaging: de toename van chronische en complexe zorgvragen. Chronische ziekten zijn nu al verantwoordelijk voor het grootste deel van de gezondheidsuitgaven in Europa en inderdaad, de komende decennia worden gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal chronisch zieken. Een chronische ziekte confronteert degenen die ermee moeten leven en hun zorgverleners met een aantal beperkingen, een onzekere toekomst en de belasting die het onder controle houden van de ziekte met zich meebrengt. Er zal meer aandacht moeten gaan naar de zorg (care) in plaats van naar genezen en behandelen (cure). Aan de chronische zorg moet een nieuwe inhoud gegeven worden en bijgevolg moeten ook de zorgstructuren, de financiering en de opleidingen voor hulpverleners daaraan aangepast worden. De kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken wordt een belangrijk punt. Er zijn effectieve zorginterventies ontwikkeld, maar de variatie in aard en kwaliteit van de geleverde zorg is groot. Bovendien is er grote behoefte aan onderzoek naar de vragen en zorgbehoeften van personen die met een chronische ziekte moeten leven. Eén van de hindernissen die personen met een chronische ziekte ontmoeten is de gezondheidszorg zelf. Deze heeft vaak geen gepast antwoord op de vraag naar efficiënt klinisch management, psychologische ondersteuning en informatie. De actuele gezondheidszorgstructuren zijn immers ontworpen om acute zorg te leveren. Disease management is een model om de inzet van middelen te coördineren door het ziekteproces, het zorgverleningsysteem en het volledige ziekteverloop heen. De inhoudelijke en procesmatige invulling van disease management die hier wordt voorgesteld, houdt een nieuw paradigma in waarbij alle betrokken personen overleggende vraaggestuurde samenspelers worden. Het Innovative Care for Chronic Conditions Framework van de Wereldgezondheidsorganisatie levert daarvoor het conceptuele kader, maar is ook een goede gids om de kwaliteit van de chronische zorg te verbeteren. (aut. ref.)