Publicatie

Prikkelbaredarmsyndroom: criteria én klinische blik.
Horst, H.E. van der, Jellema, P., Windt, D.A. van der, Schellevis, F.G. Prikkelbaredarmsyndroom: criteria én klinische blik. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2010, 154(A1871)
Download de PDF
De syndroomdiagnose ‘prikkelbaredarmsyndroom’ (PDS) wordt per exclusionem gesteld, maar het is de vraag hoeveel diagnostiek er plaats moet vinden om met een redelijke mate van zekerheid de diagnose te kunnen stellen. Wij presenteren op basis van een systematische review de diagnostische waarde voor het uitsluiten van PDS op basis van de verschillende PDS-criteria. Het vermogen van de verschillende criteria om PDS te onderscheiden van organische aandoeningen is erg variabel en valt tegen. Patiënten die aan die criteria voldoen blijken een lagere kans op een organische aandoening te hebben dan patiënten met buikklachten die daar niet aan voldoen. Dat geldt ook voor de diagnostische waarde van afzonderlijke alarmsymptomen. Die blijken frequent voor te komen bij PDS patiënten zonder dat er sprake is van een onderliggende organische darmaandoening. Een organische aandoening kan niet goed worden uitgesloten op basis van symptoomcriteria. Maar de lage priorkans op een organische aandoening bij huisartspatiënten die voldoen aan PDS-criteria pleit tegen het verrichten van uitputtend diagnostisch onderzoek. (aut.ref.)