Publicatie

Publicatie datum
Werkende, arbeidsongeschikte en niet-werkende chronisch zieken: een
Baanders, A.N., Rijken, P.M., Peters, L. Werkende, arbeidsongeschikte en niet-werkende chronisch zieken: een TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2000, 78(2-katern), p. 31
Vragen, bel of mail:
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg