Master Stagiaire (m/v) (32 uur per week) ten behoeve van het project/onderzoek: ‘Goed Begrepen: Informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen’

Het NIVEL zoekt per direct een: Master Stagiaire (m/v) voor 32 uur per week ten behoeve van het project/onderzoek: ‘Goed Begrepen: Informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen’

Achtergrond
36% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Uit onderzoek blijkt dat professionals patiënten met BGV moeilijk herkennen, waardoor de communicatie onvoldoende wordt aangepast aan de patiënt. Dit heeft tot gevolg dat ‘samen beslissen’ en ‘informed consent’ tevens vaak onvoldoende zijn.

Het onderzoek:
Dit onderzoek heeft als doel om de informatievoorziening aan en besluitvorming met BGV-patiënten in de palliatieve zorg in de tweede lijn te verbeteren. Door het vergroten van inzicht in wensen en behoeften van deze patiënten, inzicht in ervaringen en strategieën van professionals in de klinische praktijk, en op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen. Doelgroep van het project zijn artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen die vaststellen dat een patiënt met BGV ongeneeslijk ziek is, daarover de patiënt en zijn naasten informeren en bespreken wat de keuzes en mogelijkheden zijn betreffende zorg en behandeling zowel in de tweede als in de eerste lijn. Het project wordt uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Pharos  (Expertisecentrum gezondheidsverschillen), in samenwerking met drie universitaire medische centra en een algemeen ziekenhuis.

Functie-inhoud:
Voor dit project zijn video's opgenomen tussen patiënten en zorgverleners in de ziekenhuizen. Deze video's bieden een schat aan informatie over de communicatie. Voor het observeren en analyseren van deze video's zoeken we een stagiaire. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere zaken binnen het Nivel waar aan deel kan worden genomen (zoals de patient-provider interaction bijeenkomsten van communicatie onderzoekers en docenten uit heel Nederland) en projectbijeenkomsten met Pharos en andere partners.

Startdatum is bij voorkeur per direct en een langere stageduur (6-7 maanden) heeft onze voorkeur.

Functie-eisen:

  • een student(e) van een wetenschappelijke Master opleiding, sociale of gezondheidswetenschappen, gericht op onderzoek
  • affiniteit met communicatie in de gezondheidszorg;
  • goede organisatorische vaardigheden;
  • goede contactuele eigenschappen;
  • goed kunnen werken in teamverband;
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • analytisch ingesteld;
  • inventiviteit, enthousiasme en nauwkeurig

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Janneke Noordman (j.noordman@nivel.nl; tel: 030-2729770) of Ruud Roodbeen (r.roodbeen@nivel.nl; tel: 030-2729690).