Programmamanager Internationale projecten (30 uur p/w)

Wij zoeken een ondernemende wetenschapper met ruime internationale ervaring en netwerk. Je bent een strakke programmamanager die zorgt dat Europese projecten binnen de tijd en het budget tot mooie resultaten leiden.

Het Nivel

Het Nivel is een toonaangevend onderzoeks- en kennisinstituut in de gezondheidszorg dat bijdraagt aan kennis voor betere patiëntenzorg en een toekomstbestendig gezondheidszorgsysteem. Op projectbasis onderzoekt het instituut de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg en het sociale domein in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het onderzoek van het Nivel is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant en is probleemgestuurd en toepassingsgericht. De onderzoekgegevens kunnen hierdoor worden gebruikt door beleidsmakers en zorgprofessionals in de gezondheidszorg. Bij het Nivel werken circa 150 mensen, waarvan 90 onderzoekers (www.nivel.nl). 

Internationale oriëntatie en samenwerking

Daarnaast heeft het Nivel een internationale oriëntatie en onderzoekt met partners diverse zorgvraagstukken op Europees of breder internationaal niveau. Het versterken van de internationale oriëntatie van het Nivel is een van de strategische speerpunten voor de komende jaren.
Het Nivel neemt deel aan de KNAW-erkende onderzoeksschool CaRe met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam en Nijmegen. Daarnaast werkt het instituut samen met onderzoeksgroepen van alle Nederlandse universiteiten. Het Nivel zoekt voortdurend naar strategische allianties met de universitaire onderzoekswereld en maatschappelijke stakeholders om de noodzakelijke kennis in samenhang te kunnen produceren en de toepassing ervan te stimuleren.

Je functie

Er is sprake van een grote diversiteit aan werkzaamheden:

 • als programmamanager geef je leiding aan een kernteam dat werkt aan uiteenlopend Europees onderzoek ter ondersteuning van DG Sante, Europese expertisenetwerken en ter voorbereiding van Horizon Europe (opvolger van Horizon 2020);
 • het afbakenen van taken en strak sturen op de voortgang van de projecten is een belangrijke taak;
 • daarnaast draag je bij en geef je uitvoering aan de internationale strategie van het Nivel. Er ligt een ambitie om meer Europees/internationaal onderzoek te werven op een gericht aantal onderwerpen in samenwerking met een stuurgroep;
 • met het kernteam en de stuurgroep draag je zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het internationale onderzoeksbeleid;
 • het verder ontwikkelen en versterken van de zichtbaarheid van het Nivel via de Engelstalige website, het deelnemen aan Europese werkgroepen en het aangaan van strategische samenwerkingen behoort eveneens tot de functie. Dit betekent ook het werven van nieuwe onderzoeksprojecten en een actieve profilering, samen met collega’s, van enkele inhoudelijke thema’s;
 • je combineert wetenschap, programmamanagement en strategische werkzaamheden waaronder het anticiperen op toekomstige in- en externe ontwikkelingen binnen wetenschap en beleid;
 • het stimuleren en begeleiden van medewerkers is een onderdeel van de functie, evenals de borging van de kwaliteit van onderzoek en onderhouden van contacten met opdrachtgevers over de voortgang van werkzaamheden en bewaken van het bijbehorende financiële budget.

Functie-eisen:

 • een afgeronde medische, sociaal wetenschappelijke of daaraan gerelateerde academische opleiding en kennis van gezondheidszorgonderzoek;
 • gepromoveerd en ruime ervaring met onderzoeksmanagement, o.a. coördinatie van Europese projecten;
 • leidinggevende ervaring; verbindende, besluitvaardige en coachende stijl;
 • je denkt graag strategisch mee en kunt omgaan met onzekerheden;
 • je bent succesvol in het werven van (Europese) onderzoeksprojecten;
 • zelfstandig, ondernemend, teamspeler, doorzettingsvermogen, analytisch, omgevingssensitief.

Geboden wordt:

 • een tijdelijke aanstelling voor 30 uur per week voor 12 maanden met de mogelijkheid voor verlenging bij het succesvol uitoefenen van de functie;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 5.251,49 en maximaal € 6.437,10 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 6,83 %
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • ruime scholingsmogelijkheden;
 • een pensioenvoorziening.

Informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cordula Wagner, 030-2729665, c.wagner@nivel.nl).

Reageren:

Jouw sollicitatie kun je tot en met 19 augustus a.s. richten aan de Nivel sollicitatiecommissie t.a.v. Elsie Greep, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: e.greep@nivel.nl o.v.v. ‘Programmamanager INT’.

De gesprekken zijn gepland op 24 augustus vanaf 14:30 uur. We vragen je hiermee rekening te houden in jouw agenda.

De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.