Promovendus/(junior) onderzoeker voor onderzoek naar de impact en methodiek van wetsevaluaties in de gezondheidszorg

Wij zoeken een junior onderzoeker die wil promoveren op onderzoek naar de impact en methodiek van wetsevaluaties in de gezondheidszorg.

Het onderzoek:
Wetgeving is één van de belangrijke beleidsinstrumenten van de overheid om invloed te hebben op de organisatie en het functioneren van de gezondheidszorg. De verwachtingen van de effecten van wetgeving zijn vaak hoog gespannen. Sinds 1997 kent ZonMw een programma voor de evaluatie van wetten in de gezondheidszorg. Sindsdien zijn er ruim 40 evaluaties uitgevoerd met verschillende onderzoeksmethodieken.

Met dit promotieonderzoek willen we antwoord krijgen op de vraag wat de best passende methodiek is voor deze wetsevaluaties: zowel wat betreft betrouwbaarheid en validiteit, maar ook wat betreft de impact van het onderzoek. Daarvoor maken we gebruik van de ervaring die is opgedaan binnen het ZonMw programma. Tijdens het onderzoeksproces houden we regelmatig contact met de mensen die de resultaten van jouw onderzoek moeten gebruiken: de leden van de commissie evaluatie regelgeving van ZonMw en beleidsambtenaren van het Ministerie van VWS.

Naast het onderzoek naar de impact en methodiek van wetsevaluaties wordt je ingezet bij het werven en uitvoeren van wetsevaluaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De resultaten van het promotieonderzoek publiceer je in internationale tijdschriften.

Wie wij zijn:
Wij willen met ons onderzoek bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg. Het Nivel is één van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van gezondheidszorgonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in kleine teams. Binnen het onderzoeksprogramma evaluatie van wet- en regelgeving richten wij ons op drie centrale vragen:
Wat zijn de effecten van wetgeving en toezicht in de gezondheidszorg?
Wat zijn onderliggende mechanismen die de effecten van wetgeving en toezicht beïnvloeden?
Hoe doe je het beste onderzoek naar de effecten van wetgeving?

Wie ben jij:

 • je bent nieuwsgierig, creatief en enthousiast en je wilt je graag voor langere tijd verdiepen in dit thema;
 • je hebt een sociaal-wetenschappelijke opleiding gericht op onderzoek afgerond: bijvoorbeeld sociale wetenschappen, criminologie of gezondheidswetenschappen;
 • als je al onderzoekservaring hebt opgedaan dan is dat extra interessant voor deze functie;
 • je hebt kennis van organisatie, bestuur en sturing in de gezondheidszorg;
 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels;
 • je werkt zorgvuldig, zelfstandig en bent stressbestendig;
 •  ook heb je goede organisatorische vaardigheden, leg je makkelijk contacten en kan je goed netwerken.

Wat we bieden:
In deze functie combineer je verdiepend onderzoek in het kader van een promotieonderzoek met meer toegepast onderzoek in het kader van lopende wetsevaluaties. Op die manier krijg je niet alleen een overstijgend inzicht in hoe wetsevaluaties uit te voeren, maar doe je ook zelf ervaring op met de uitvoering van wetsevaluaties.
Je wordt begeleid door twee hoogleraren met ruime ervaring met wetsevaluaties: prof. dr. ir. Roland  Friele (Nivel) en prof. dr.  Johan Legemaate (UvA, gezondheidsrecht). Dr. R. Bouwman (Nivel) treedt op als co-promotor.

Verder bieden we:

 • een tijdelijke aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor een periode van vier jaar;
 • een salaris, binnen de opleidingseisen afhankelijk van ervaring, van minimaal € 2.615,70 en maximaal € 3.152,53 bruto per maand op basis van 36 uur per week;
 • een eindejaarsuitkering van 5,9%;
 • ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, deelname aan het Talent Ontwikkel Programma;
 • een collegiale en informele werksfeer;
 • een pensioenvoorziening;
 • een NS Business Card tegen een geringe eigen bijdrage.

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Roland Friele, adjunct-directeur en programmaleider Wet- en regelgeving (030-272 9679, r.friele@nivel.nl) en dr. Renée Bouwman, senior onderzoeker wet- en regelgeving (030-272 9605, r.bouwman@nivel.nl).

Reageren:
Jouw sollicitatie kun je tot uiterlijk 18 september a.s. richten aan de Nivel-sollicitatiecommissie t.a.v. Astrid Huijgen, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht of per e-mail: vacatures@nivel.nl o.v.v. ‘Wetsevaluaties.

De vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De interne procedure wordt eerst afgerond alvorens de externe kandidaten kunnen worden uitgenodigd.