Zelf onderzoek doen met het Panel Samen Leven

Organisaties kunnen het Panel Samen Leven inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook kunnen zij gebruikmaken van onze gegevens die we hebben verzameld met panelonderzoek.

Samen leven … samen dingen doen in huis

Met het Panel Samen Leven doet het Nivel onderzoek naar de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking en naasten van deze mensen. Maar ook organisaties buiten het Nivel kunnen voor onderzoek gebruikmaken van het panel. 
Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.
 

Gegevensverzameling