Nieuws
29-09-2003
Kennis over arbeidsmarktbeleid allochtonen in zorg en welzijn op een rijtje
De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn moet verbeterd worden, maar de kennis hierover is versnipperd. Dat belemmert een effectieve implementatie van die kennis.Het Nivel heeft in opdracht van de Stichting OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) een literatuuroverzicht gemaakt van de huidige kennis over allochtonen en de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijke belemmeringen voor allochtonen om in zorg en welzijn te gaan werken, er te blijven werken en door te stromen naar hogere functies; en aan de kansrijke  oplossingsrichtingen om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn te verbeteren.