Onderzoeksprogramma’s

Om de zorg en ondersteuning voor patiënten en burgers continu te verbeteren is kennis nodig. Die kennis krijgen we via onderzoek, gedreven door concrete vragen, dilemma’s en knelpunten vanuit de zorgpraktijk en het beleid. Bij het Nivel lopen in totaal twaalf specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam. Elk team heeft een programmaleider, veelal een hoogleraar, met ruime onderzoekservaring en expertise op het betreffende terrein.

De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. De twaalf onderzoeksprogramma’s zijn ieder in ingebed een van de drie perspectieven van waaruit het Nivel zijn onderzoek doet.
 

Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg/sites/default/files/inline-images/iconen/ao_huisarts-onderzoek-kind-patient.jpgEen arbeidsmarkt die in evenwicht is, dus waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluiten, levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Maar hoe verbeteren we die aansluiting? Is meer opleiden de oplossing, moeten we ook kijken naar een andere organisatie van zorg? En geldt in de zorg ook: ‘A happy worker is a productive worker’? Deze vragen behoren tot de kernvragen van het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg. Om hierop in te kunnen gaan monitoren we voortdurend de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorg.
 

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg
Communicatie in de GezondheidszorgGoede interpersoonlijke communicatie in de gezondheidszorg is van groot belang. En het is niet vanzelfsprekend. Binnen het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg doen we hoogwaardig onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg. Daarmee draagt het Nivel bij aan het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.
 

Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgWe verwachten veel van wetten en regels in de gezondheidszorg en het toezicht daarop. We zien dat ze veel impact hebben, maar is dit altijd de impact die we zoeken? Hoe werkt dat dan? Hoe onderzoek je dat? Binnen het onderzoeksprogramma Evaluatie Wet en Regelgeving in de Gezondheidszorg richten we ons op de werking en effectiviteit van die wetten en regels en het toezicht daarop.
 

​Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgOnderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg
Farmaceutische ZorgWanneer mensen hun geneesmiddelen goed gebruiken, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg onderzoeken wij de hele farmaceutische zorgketen, van het voorschrijven ervan door de arts tot de patiënt die het gebruikt.
 

​Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg
Huisartsgeneeskundige ZorgDe huisarts is eerste aanspreekpunt voor patiënten. In principe is de huisarts gedurende lange tijd de constante factor in de medische zorg voor een patiënt. Binnen het onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg bestuderen we hulpvragen, ziekten en het verloop daarvan, de zorgbehoefte, de verleende zorg en de kwaliteit van die zorg. We houden ook veranderingen en patronen in de gaten.
 

​Onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van ZorgOnderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Organisatie en Kwaliteit van ZorgOm de Nederlandse gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn vele initiatieven gestart om deze anders te organiseren. Binnen het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen.
 

​Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenOnderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen
Rampen en MilieudreigingenIedereen kan in zijn leven te maken krijgen met gebeurtenissen of omstandigheden in de sociale en fysieke leefomgeving die gevolgen hebben voor de gezondheid. Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen onderzoeken we hoe overheden, zorginstellingen en andere partijen hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals vastgelegd in de wet, invulling geven. Hierbij ligt de focus op de menselijke gezondheid.
 

​Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & OuderenzorgOnderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg
Verpleging, Verzorging & OuderenzorgWe onderzoeken in het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg hoe verpleegkundigen en verzorgenden denken over hun werk. We vragen ze wat nodig is om hun werk en werkomstandigheden te optimaliseren om zo ook de zorg te verbeteren. In het ouderenzorgonderzoek kijken we gericht naar het perspectief op de zorg van ouderen zelf, hun mantelzorgers en de betrokken zorgprofessionals.
 

​Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenOnderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenDe komende jaren neemt het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking toe, zowel onder jongeren als ouderen. Door onze werkwijze binnen het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen komen we te weten wat mensen nodig hebben, verwachten en doen. Zo kunnen we bijdragen aan passende zorg en vergroting van participatie.
 

​Onderzoeksprogramma Zorg vanuit PatiëntenperspectiefOnderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Zorg vanuit PatiëntenperspectiefHet is cruciaal om te weten hoe patiënten de gezondheidszorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit van die zorg. Met deze kennis stimuleren we zorgaanbieders om zo patiëntgericht mogelijk te werken en dragen we bij aan een betere zorg. Binnen het onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief doen we onderzoek op verschillende vlakken binnen de zorg bekeken vanuit de patiënt zelf.
 

Onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemOnderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem
Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemHoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Dit zijn vragen waar wij ons binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem mee bezighouden.
 

​Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en SturingOnderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing
Zorgstelsel en SturingEen van de grootste uitdagingen waar landen voor staan is het inrichten van een zorgstelsel dat toegankelijk is en blijft, en ook nog goede zorg biedt. Daarom is het belangrijk om zicht te hebben op de werking van het stelsel in de praktijk zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Dit zijn dan ook de onderwerpen van onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing.