Privacyreglement Panel Samen Leven

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven ze dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd.

Panel Samen Leven

Het Nivel beoogt met het Panel Samen Leven bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen naar de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij kunt u denken aan vragen over hun maatschappelijke positie, over het gebruik van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Ook stellen we vragen over hoe zij zelf denken dat de kwaliteit van al deze aspecten kan worden verbeterd.

Het Nivel gaat zorgvuldig om met gegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder houdt het Nivel zich aan de Gedragscode  Gezondheidsonderzoek en aan de eisen van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

PrivacyHiertoe hanteren we PSL-privacyreglement.

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Hille Vos Drs. Hille Voss
Onderzoeker project over palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking; coördinator Panel Samen Leven
[T] 030 272 96 29
[E] h.voss@nivel.nl
Marijke de Gier Marijke de Gier
PSL inzetten voor eigen onderzoek? Neem contact op met onze
Veldwerkcoördinator Panel Samen Leven
[T] 030 272 97 77
[E] m.degier@nivel.nl

 

Gegevensverzameling