afgesloten
CasCo; Casemanagement en comorbiditeit, zorgcoördinatie bij diabetespatiënten.
Diabeten met meerdere chronische aandoeningen kunnen deelnemen aan verschillende ziektespecifieke zorgprogramma’s. De complexiteit van zorg kan leiden tot knelpunten in de zorgcoördinatie. Patiënten lopen kans op suboptimale en onveilige zorg, onnodig gebruik van zorgvoorzieningen en hogere kosten. Een geïndividualiseerd zorgprogramma (casemanagement) waarin evidence-based zorg wordt toegespitst op voorkeuren van de patiënt kan uitkomst bieden.
Wat is de effectiviteit van een casemanagement programma op de kwaliteit van zorg voor comorbide diabetes type 2 patiënten?
Het onderzoek vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Patiënten nemen al deel aan een diabetes managementprogramma. De controlegroep blijft hieraan deelnemen en ontvangt gebruikelijke huisartsenzorg. De interventiegroep krijgt aanvullend 12 maanden het casemanagement programma, bestaande uit; probleeminventarisatie, opstellen zorgplan, toegang facilitatie tot zorgverleners en sociale voorzieningen, monitoring, zorgcoördinatie en documentatie.
Beter gestructureerde zorg, aangepast aan de voorkeuren van de patiënt, kan de kwaliteit en coördinatie van zorg vanuit het perspectief van patiënt en zorgverlener verbeteren en resulteert in minder zorggebruik.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Afd. Huisartsgeneeskunde VUmc Amsterdam (prof.dr. G. Nijpels)