Publicatie

Publicatie datum

De NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop.

Bischoff, E., Vercoulen, J.H., Elbers, L., Behr, R., Schermer, T. De NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop. Huisarts en Wetenschap: 2016, 59(9), 421
Lees online
Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg. 1,2 Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden. (aut. ref.)