Publicatie

Publicatie datum
Feitenblad Nivel Verzekerdenpanel: Hoe wilt u worden aangesproken? Formaliteit is het codewoord.
Schors, W. van der, Victoor, A., Brabers, A., Curfs, E., Jong, J. de. Feitenblad Nivel Verzekerdenpanel: Hoe wilt u worden aangesproken? Formaliteit is het codewoord. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
De belangrijkste bevindingen uit een onderzoek hoe mensen aangesproken willen worden door hun zorgverzekeraar.
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht