Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Zorggebruik in de huisartsenpraktijk.

NIVEL. Infographic. Zorggebruik in de huisartsenpraktijk. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Ruim driekwart van de Nederlanders heeft in 2016 de huisarts bezocht. Het gemiddeld aantal bezoeken neemt de afgelopen jaren licht toe en ligt nu op 4,4 bezoeken per persoon. Voornamelijk ouderen boven de 65 jaar en kinderen onder de 4 jaar gaan naar de huisartsenpraktijk. Dit blijkt uit recente cijfers NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.