Publicatie

Publicatie datum
Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2014.
Oeffelen, A.A.M. van, Aar, F. van, Broek, I.V.F. van den, Coul, E.L.M. Op de, Woestenberg, P.J., Heijne, J.C.M., Daas, C. den, Hofstraat, S.H.I., Sighem, A.I. van, Nielen, M.M.J., Benthem, B.H.B. van. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015.
Download de PDF
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn