Publicatie

Publicatie datum
Triage in de geestelijke gezondheidszorg: hoe scheiden we de bokken van de schapen?
Verhaak, P.F.M. Triage in de geestelijke gezondheidszorg: hoe scheiden we de bokken van de schapen? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2013, 157(A6475)
Download de PDF