Gebruik van paramedische zorg in coronatijd

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de paramedische zorg. Tijdens de intelligente lockdown mochten contactberoepen als oefentherapie en fysiotherapie slechts beperkt uitgeoefend worden. Het Nivel volgt hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg zich ontwikkelt en wat het effect is van de veranderingen, op korte en lange termijn.

Nivel:oefentherapie2


Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit: fragment uit publicatie
Zoals verwacht daalde het aantal contacten in zowel de oefentherapie- als de fysiotherapiepraktijk sterk op het moment dat de overheid opriep zoveel mogelijk thuis te blijven. Aan het eind van de intelligente lockdown was het aantal consulten bij beide disciplines met 78% gedaald.
(Klik op de afbeeldingen voor de gehele publicatie)

Nivel - grafiek-oefentherapie

Nivel: grafiek fysiotherapie


Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaat: reeks publicaties ‘Paramedische zorg in coronatijd’
We rapporteren cijfers over de verleende paramedische zorg per week, vanaf 6 januari 2020 (week 2, de eerste volledige week van het jaar). De reeks bevat in ieder geval publicaties over de volgende onderwerpen (mogelijk volgen er meer):

Paramedische zorg
Paramedische zorg richt zich in eerste instantie op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Bij het Nivel verzamelen we informatie over de geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de gegevens die worden geregistreerd in kader van patiëntenzorg. Zie voor meer informatie over de verschillende paramedische zorgdisciplines onze webpagina Cijfers over zorgverlening - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.


Over het onderzoekOver het onderzoeksproject
Voor het onderzoek maken we gebruik van de geregistreerde zorggegevens van praktijken die tijdelijk wekelijks deze informatie aanleveren. In overleg met Stichting Keurmerk en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn hiervoor praktijken benaderd die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of Landelijke Database Oefentherapie (LDO).