Coronacijfers week 18: In huisartsenpraktijk grootste groep patiënten met COVID-19 tussen 45 en 64 jaar
Nieuws
08-05-2020

Coronacijfers week 18: In huisartsenpraktijk grootste groep patiënten met COVID-19 tussen 45 en 64 jaar

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers over verspreiding van het virus zijn een aanvulling op bestaande cijfers over ziekenhuisopnames en sterftecijfers. Elke week geven we duiding aan de cijfers: deze week hebben we de verspreiding van COVID-19 uitgesplitst naar leeftijd. Daarnaast vindt u op Corona Actueel verdiepende informatie.

Cijfers tot en met 3 mei 2020 (week 10-18)
Het zijn met name oudere COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden. Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat ook de huisarts relatief veel oudere patiënten met COVID-19 ziet. Patiënten van 45 jaar en ouder maken bijna driekwart uit van alle COVID-19 patiënten, terwijl net iets minder dan de helft van totale bevolking 45 jaar of ouder is.

Hieronder ziet u de score van door de huisarts beoordeelde COVID-19 per leeftijdsgroep, afgezet tegen de bevolkingssamenstelling. Gegevens zijn tot en met 3 mei 2020. Bekijk alle scores in de factsheet.

COVID-19 patienten
Totaal aantal geschatte klinisch bevestigde COVID-19 patiënten tot en met week 18 per leeftijdsgroep, afgezet tegen de samenstelling van de Nederlandse bevolking

Over ons onderzoek
Voor het vaststellen van deze cijfers maken we gebruik van de deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Thema