Nieuws
18-02-2005

Medisch specialisten over werken in deeltijd

Deze week in Medisch Contact: NIVEL-onderzoeker dr. Phil Heiligers peilde de meningen van chirurgen, internisten en radiologen over de verschillende manieren om deeltijdwerken in hun vakgebied te organiseren.Het onderzoek maakt deel uit van het NIVEL project ‘Integratie deeltijdwerken bij medisch specialisten’ en wordt verricht in opdracht van ZonMw, als onderdeel van het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Deeltijdwerken Medische Specialisten’. De belangrijkste doelstelling van dit programma is het leveren van concrete bijdragen aan het wegnemen van praktische belemmeringen voor het in deeltijdwerken door medisch specialisten.

Subsidie
Bovengenoemd onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL met subsidie van ZonMw