Nieuws
20-04-2017

NIVEL onderzoekt mogelijkheden gegevensregistratie wijkverpleging

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat wijkverpleging veel gegevens vastlegt, maar dat uniformiteit nog ontbreekt en dat de kwaliteit van de gegevens verder onderzocht moet worden.

Het NIVEL sprak met verpleegkundigen, koepelorganisaties en zorgorganisaties. Allemaal gaven ze aan dat ze het belangrijk vinden dat er eenduidige informatie beschikbaar komt. De wijkverpleging neemt een belangrijke plaats in in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

Een goede informatievoorziening over wat de wijkverpleging doet, bij welke patiënten en bij hoeveel patiënten, is belangrijk voor beleid en voor de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep.

Het NIVEL onderzocht voor het Ministerie van VWS in hoeverre het mogelijk is om dergelijke informatie te genereren op  basis van gegevens die routinematig door verpleegkundigen worden geregistreerd en om die informatie op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.