Nieuws
15-06-2006

Ook ouderen wisselen van verzekeraar

Veel verzekerden wisselden van zorgverzekeraar: een vijfde (21%) is overgestapt bij de overgang naar de nieuwe zorgverzekering. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. De belangrijkste reden om over te stappen is een gunstig collectief aanbod. Deze reden wordt door 57% van de overstappers genoemd. Jongeren (tot 40 jaar) stappen, net als in het oude stelsel, vaker over dan mensen boven de 40. Toch blijkt 13% van de 65-plussers gewisseld te zijn van zorgverzekeraar.In december 2005 werd voorspeld dat 14% van de bevolking zou gaan wisselen van zorgverzekeraar. Nu blijkt deze voorspelling zelfs nog te zijn overtroffen: een vijfde (21%) van de bevolking is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, 65% is ingegaan op het aanbod van de eigen zorgverzekeraar en de overige 14% heeft gekozen voor een andere polis bij de eigen zorgverzekeraar.
Jongeren blijken in het nieuwe stelsel, net als in het oude stelsel, vaker te zijn overgestapt dan ouderen (zie figuur) Toch is ook in de hogere leeftijdsgroepen een substantieel percentage van zorgverzekeraar gewisseld. NIVEL programmaleider prof. Peter Groenewegen: “Mobiliteit van verzekerden is een belangrijke pijler in het nieuwe stelsel. De toekomst zal uitwijzen of verzekerden mobiel blijven”.

Onderzoeksmethode 
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit ruim 1500 personen die qua leeftijd en geslacht een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen. In december 2005 is deels via internet en deels telefonisch een vragenlijst afgenomen (respons respectievelijk 67% (N=514) en 70% (N=556)). Deze vragenlijst is verstuurd net nadat mensen een aanbod van hun zorgverzekeraar hadden ontvangen. De inhoud van dit aanbod alsmede de plannen die mensen hadden ten aanzien van het wisselen van zorgverzekeraar waren belangrijke onderwerpen in de vragenlijst. In april 2006 is een schriftelijke vragenlijst aan de panelleden toegestuurd (respons 79%, N=1198). In deze vragenlijst stonden de uiteindelijke keuzes centraal.

Subsidiënt(en)