Nieuws
23-05-2018

Perspectieven van zorgprofessionals en ouderen verschillen

Ouderen zijn veelal minder positief over de zorg aan ouderen in hun regio dan verpleegkundigen en verzorgenden. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek onder zorgprofessionals uit het Nivel Panel Verpleging &Verzorging en onder ouderen die deelnemen aan regionale netwerken op het terrein van de ouderenzorg. De resultaten van dit onderzoek verschenen recent in een artikel in BMC Health Services Research.