Nieuws
07-02-2018

Vrijheidsbeperkingen bij adolescenten met lichte verstandelijke beperking

Begeleiders van adolescenten met een lichte verstandelijke beperking leggen hen wel eens vrijheidsbeperkingen op. Daarmee proberen ze een gevaarlijke situatie te voorkomen of af te wenden of te de-escaleren. Meestal betekent dit een beperking in bewegingsvrijheid, zoals naar de eigen kamer sturen of een verbod om naar de stad te gaan, of in sociale contacten, zoals het inleveren van de mobiele telefoon. Begeleiders beschouwen dit als vrijheidsbeperkende maatregelen en volgens de onlangs door de eerste kamer aangenomen Wet Zorg en dwang zijn dit het ook, mits er wel sprake is van verzet van de jongere. Dit onderzoek is evenwel nog onder de reikwijdte van de Wet Bopz uitgevoerd en in 2014 afgerond. Met de komst van de Wet Zorg en dwang wordt het begrip onvrijwillige zorg geïntroduceerd. Dit is een breder begrip, waaronder veel van de vormen van vrijheidsbeperking die we in het onderzoek zijn tegenkomen kunnen worden geplaatst. Het artikel baseert zich op een vragenlijstonderzoek onder begeleiders die deelnemen aan het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.