Cijfers diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist dient de patiënt te begeleiden bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie.  Zie ook beroepsprofiel dietist en Meerjarenbeleid NVD.

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn van een diëtist met een eigen praktijk en van diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) en die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Kernpunten 2018
Dit gedeelte van de website presenteert cijfers over het zorggebruik van 62.844 patiënten die in 2018 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.  

  • 62% van de patiënten bij de diëtist is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 53 jaar.
  • In de bestudeerde patiëntenpopulatie komt het merendeel bij de diëtist met een verwijzing. In 2018 maakte 5% van deze patiënten gebruik van de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
  • Patiënten bij de diëtist hadden in 2018 gemiddeld 3 consulten met een totale behandeltijd van 2 uur.  
  • Het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling is ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (75%).
  • De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (BMI>25 kg/m2). Het merendeel van deze patiënten heeft bij aanvang van de behandeling extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).
  • In 2018 werd bij 4.758 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Voor 53% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van deze patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling.
Verberne LDM, Schermer TRJ. Cijfers diëtisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-04-2020; geraadpleegd op 12-08-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-dietisten