Huisarts

Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Voor het raadplegen van specialistische hulp is meestal een verwijzing van een huisarts nodig, hierdoor heeft de huisarts een poortwachter functie. Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk (inschrijving op naam).

 

In Nederland zijn ongeveer 5000 huisartsenpraktijken. In een toenemend aantal gevallen zijn dat gezondheidscentra en meermanspraktijken. De solistisch werkende huisarts komt steeds minder vaak voor. De beroepenregistratie van het Nivel laat zien welke trends er nog meer zijn in het aanbod aan huisartsenzorg (cijfers uit de beroepenregistratie van het Nivel).

Bijna alle huisartsenpraktijken houden hun patiëntendossiers elektronisch bij. Daarin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen, en uitslagen van diagnostische tests. Deze gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.

De cijfers in dit rapport gaan over het rapportagejaar 2017 en zijn gebaseerd op gegevens uit ongeveer 420 huisartsenpraktijken met in totaal ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Ongeveer 40 huisartsenpraktijken verzamelen aanvullende gegevens die in de routine-registraties ontbreken. De informatie over deze gezondheidsproblemen, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartsenpraktijk staat in het onderdeel l Aanvullende gegevens Peilstations

 

De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2017:

  • Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 1,7 miljoen patiënten, ingeschreven bij ongeveer 420 huisartsenpraktijken. 
  • 78% van de ingeschreven patiënten had in 2017 één of meer gedeclareerde contacten met de huisarts
  • Patiënten hadden in 2017 gemiddeld 4,4 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, namelijk 2,3; in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 13,3.
  • Het totaal aantal gedeclareerde contacten is in 2017 heel licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal lange consulten en telefonische consulten is daarentegen duidelijk toegenomen in de afgelopen vijf jaar. 
  • Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2017.
  • De dalende trend in het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven (17,7%) zet verder door.
  • In 2017 waren er 303 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (32 per 1000 patiënten), gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie.

 

Flinterman LE, Nielen MMJ, Verberne LDM, Kroneman M, Verheij RA. Samenvatting cijfers huisartsenzorg 2016. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 16-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts