Monitor: Cijfers COVID-19-achtige klachten in huisartsenpraktijken

Het Nivel geeft wekelijks een update over het aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten bij de huisarts. Elke week geven we duiding aan de cijfers. Deze cijfers zijn een aanvulling op de cijfers van COVID-19-meldingen van de GGD’en en de cijfers van ziekenhuisopnames en sterftegevallen in verband met COVID-19.

Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken

Niet alle patiënten met COVID-19 worden in het ziekenhuis opgenomen; veel patiënten komen wel bij de huisarts. Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een eerste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Deze cijfers maken deel uit van het Dashboard Coronavirus.
 

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit in de huisartsenpraktijken:
Cijfers tot en met 11 oktober 2020 (week 10-41)

Het aantal patiënten met COVID-19-achtige klachten bij de huisarts is vergelijkbaar met de voorgaande vier weken. De cijfers hebben betrekking op mensen bij wie de diagnose (nog) niet door een test bevestigd is, maar die wel klachten hebben die passen bij COVID-19.
De sterke stijging in het aantal besmettingen zoals gemeld door de GGD’en leidt vooralsnog niet tot een toename in huisartsbezoeken vanwege COVID-19-achtige klachten van mensen die (nog) niet positief getest zijn. Dit sluit aan bij het beleid van huisartsen om patiënten met klachten niet zelf te zien, maar adviseren om zich te laten testen door de GGD.

Hieronder ziet u het aantal mensen dat in week 41 voor het eerst contact met de huisartsenpraktijk opnam vanwege COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners. Bekijk alle scores in de factsheet.

het aantal mensen dat in week 41 voor het eerst contact met de huisartsenpraktijk opnam vanwege COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners

 

 

Alle factsheets 'Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk', met de totale aantallen én onderverdelingen naar geslacht en naar provincie


Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19Methode vaststellen cijfers (verdenkingen op) COVID-19 in huisartsenpraktijken
Wekelijks ontvangt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland de - geanonimiseerde - zorgregistraties die door huisartsen zijn vastgelegd in elektronische patiëntendossiers. Zodoende kunnen we snel en betrouwbaar inzicht geven in het aantal patiënten dat met COVID-19-achtige klachten voor het eerst de huisartsenpraktijk.
Aan de hand van de aanvullende cijfers van de Nivel Peilstations kunnen we wekelijks een indicatie geven over het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19. 
Bij een aantal huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, wordt een deel van de patiënten met acute luchtwegklachten (waaronder COVID-19-achtige klachten) getest op het coronavirus en andere virussen. Deze resultaten zijn te vinden in de wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins.

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van patiënten is hierbij gegarandeerd.

Wij doen ons onderzoek betreffende de surveillance van (verdenkingen op) besmettingen met COVID-19 in opdracht van het ministerie van VWS.