Pijler 2: Impact van corona op de Nederlandse bevolking

Het Nivel monitort hoe burgers de uitbraak van COVID-19 en de gevolgen ervan ervaren. Dit doen we aan de hand van verschillende online vragenlijstonderzoeken onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Daarnaast richten we ons in verschillende onderzoeksprojecten op de meer kwetsbare bevolkingsgroepen in Nederland, die extra hard getroffen worden en vaak extra steun en hulp nodig hebben. 

 


Het Nivel monitort ervaringen van de burgers in Nederland met de corona-uitbraak en de gevolgen ervan. Dit doen we door middel van online vragenlijstonderzoek, dat we een aantal keer herhalen, onder telkens dezelfde leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Zodoende krijgen we een betrouwbaar beeld van wat er speelt onder burgers in Nederland ten aanzien van corona en de corona-uitbraak. De resultaten presenteren we hieronder in verschillende drie series feitenbladen.
Daarnaast hebben we verschillende onderzoeksprojecten lopen over de impact van corona op de Nederlandse bevolking, waarin we ons met name óók richten op de meer kwetsbare bevolkingsgroepen. Meer informatie hierover volgt zeer binnenkort.


Griep: verdiepende informatie1. Feitenbladen ‘Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland’
Hoewel mensen geven aan griepachtige klachten te hebben gehad in de afgelopen week? En wanneer zijn deze dan begonnen, welk klachten waren het precies? Wekelijks peilen we hoe de stand van zaken is.

Voorgaande feitenbladen 'Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland'

 

Voorbeelden van vragen aan burgers met griepachtige klachten
De vragenlijst wordt wekelijks geëvalueerd en kan worden aangepast aan de actualiteit.

 1. Wanneer zijn de klachten begonnen?
 2. Welke klachten heeft u gehad?
 3. Heeft u koorts gehad?
 4. Heeft u contact gehad met huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis vanwege de klachten?
 5. Heeft u uw dagelijkse bezigheden aangepast vanwege de klachten?


Verspreiden van kennis2. Feitenbladen ‘Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19?’
Hoe denken burgers over het coronavirus en COVID-19, over de informatievoorziening over het virus en over de reactie op het virus in Nederland? De vragenlijst hierover worden op zes momenten verstuurd in de periode 24 februari - 17 mei 2020. De verzending vindt elke drie weken plaats, op maandag of dinsdag, in week 9, 12, 15 en 18.

Voorgaande feitenbladen 'Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19'

 

Voorbeelden van vragen over de perceptie van de corona-uitbraak
De vragenlijst wordt wekelijks geëvalueerd en kan worden aangepast aan de actualiteit.

 1. Hoe denkt u over de berichtgeving over het COVID-19-virus?
 2. In hoeverre heeft u behoefte aan meer informatie over het virus? Aan welke informatie heeft u dan behoefte?
 3. Hoe denkt u over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan?
 4. Hoe schat u de kans in dat u zelf besmet zult raken?
 5. Hoe erg zou u het vinden om besmet te raken?
 6. In hoeverre heeft u maatregelen genomen om uzelf of familieleden te beschermen tegen het virus? Welke maatregelen zijn dit?
 7. In hoeverre maakt u zich zorgen over het virus? Als u zich zorgen maakt; waarover?


Ondersteunende materialen voor zorgvragers3. Feitenbladen 'Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus'
De vragenlijsten waarmee we monitoren of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), worden tussen 16 maart en 17 mei regelmatig afgenomen.

Voorgaande feitenbladen 'Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie)'

 

De vraag naar behoefte aan zorg of ondersteuning i.v.m. de corona-uitbraak
Deze vraag wordt wekelijks geëvalueerd en kan worden aangepast aan de actualiteit.

 • Heeft u behoefte aan zorg of andere ondersteuning in verband met de uitbraak van het coronavirus?
  (Nee / Ja, namelijk …)


Algemene links COVID-19Algemene links
Meer informatie over de panels en registraties van het Nivel die we inzetten bij ons corona-onderzoek, én over onze wekelijkse surveillancecijfers:

Gegevensverzameling