Pijler 3: Impact corona op de zorg

De gezondheidszorg staat sterk onder druk als gevolg van de COVID-19-pandemie. Niet alleen op de IC’s en de verpleegafdelingen in ziekenhuizen, maar ook in de eerstelijnszorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van de organisatie en de medewerkers. Het Nivel heeft tal van onderzoeken lopen die zich richten op de vernieuwende, creatieve oplossingen die worden bedacht voor de uiteenlopende problemen waar de zorg voor staat en zal komen te staan ten gevolge van de corona-uitbraak.


In de zorg worden veel initiatieven genomen om de druk op de zorg te verlichten. Personeel wordt ingezet op andere afdelingen, e-health wordt vaker ingezet, andere organisatievormen rondom preventie en zorg ontstaan. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van deze oplossingen, en de duurzaamheid op langere termijn? En hoe gaat het met de zorgmedewerkers, die gedurende langere tijd onder druk moeten presteren? Tekorten aan beschermingsmiddelen en medicijnen vragen om creatieve oplossingen. Dit is een greep uit de onderzoeksvragen waar we ons bij het Nivel mee bezighouden.

Het Nivel onderzoektHet Nivel onderzoekt
Het Nivel kan door zijn nauwe contacten met zorgorganisaties en zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen enzovoort) en zijn expertise op het gebied van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek op dit gebied. Ons onderzoek richt zich hierbij op drie thema’s.

1. Druk op de zorg
 Wat betekent de pandemie voor de huisartsenzorg en andere zorgaanbieders in de eerste lijn? Hoe wordt omgegaan met te verwachten tekorten aan geneesmiddelen als gevolg van de pandemie?

2. Innoveren onder druk
Hoe reageren zorgorganisaties en professionals onder deze druk? Welke veranderingen in de organisatie van zorg treden op: op het niveau van de professionals, op het niveau van de organisaties en in de interactie met patiënten? Wordt er meer gebruikgemaakt van e-health?

3. Duurzaamheid van de innovaties
Welke veranderingen in de zorg als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn duurzaam en wat betekenen ze voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg?

Voorbeelden van onderzoeksvragen

  • Hoe gaat het met de zorgmedewerkers die gedurende langere tijd onder druk moeten presteren?
  • Welke oplossingen worden gevonden?
  • Wat betekenen die oplossingen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg?
  • Welke bestuurlijke hobbels moeten worden genomen?
  • Hoe zit het met de duurzaamheid op langere termijn?
  • Hoe wordt omgegaan met de tekorten aan beschermingsmiddelen en medicijnen en welke oplossingen worden er gevonden?


Algemene links COVID-19Algemene links
Meer informatie over de panels en registraties van het Nivel die we inzetten bij ons corona-onderzoek, én over onze wekelijkse surveillancecijfers: