Project
Start
december 2019

Monitoring Eén tegen eenzaamheid 2019

Het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het VWS richt zich primair op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij mensen van 75 jaar en ouder. Bij dit programma hoort een monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt.

Het Nivel draagt aan dit onderzoek bij door gebruik te maken van gegevens over eenzaamheid en maatschappelijke participatie die we verzamelen bij Nivel-panels waaraan veel ouderen deelnemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS