Project
Start
juni 2020

Negatief nieuws brengen: communicatiestrategieën rondom het wisselen van medicatie passend bij patiënt en apotheekteamlid

Medicatiewisselingen komen vaak voor. Veel patiënten hebben hier begrip voor, toch levert wisselen ook regelmatig boze reacties en zelfs agressie op. Voor het apotheekteam is het soms lastig het gesprek rondom wisselen op prettige wijze te voeren.

Doel:
Het aanpassen en testen van twee communicatiestrategieën (“slecht nieuws gespreksmodel” en “positive message framing”) voor gesprekken over medicatiewisselingen om het apotheekteam handvatten te geven.

Methode:
De twee communicatiestrategieën worden aangepast aan de apotheeksetting met input van apothekers, apothekersassistenten en patiënten en getest in 15 apotheken (3 apotheekteamleden per apotheek). Een procesevaluatie wordt uitgevoerd d.m.v. registratie van gesprekken, vragenlijsten onder apothekersassistenten/apothekers en patiënten, en diepte-interviews met apothekersassistenten/apothekers.

Resultaat:
Op apotheekteamlidniveau: tevredenheid met het gesprek en de uitkomsten, vertrouwen in het voeren van het gesprek, werkplezier. Op patiëntniveau: tevredenheid met het gesprek en de uitkomsten, verwachtingen en acceptatie van de gewisselde medicatie. De procesevaluatie geeft inzicht in welke strategie wanneer bij welke patiënt wordt toegepast.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMP
In dit project werken we samen met
UPPER Universiteit Utrecht en SIR institute for Pharmacy Practice and Policy