Start
maart 2018
Transparantiemonitor 2018-2022
Contactpersonen (3) :
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg