Publicatie

Publicatie datum

50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit: Continuïteit en verhuizende patiënten.

Schellevis, F., Jabaaij, L. 50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit: Continuïteit en verhuizende patiënten. Huisarts en Wetenschap: 2006, 49(2), 104
Patiënten blijven niet levenslang bij dezelfde huisarts. Een huisartsenpraktijk kent jaarlijks een gemiddeld patiëntenverloop van twaalf procent. Huisartsen zijn zelf nog redelijk honkvast, maar veranderen iets meer dan voorheen van praktijk. Bij (mannelijke) huisartsen tussen de 40 en 50 jaar is de kans het grootst dat zij de komende jaren in dezelfde praktijk blijven werken. Dit zijn enkele bevindingen uit een onderzoek naar continuïteit van zorg binnen de huisartsgeneeskunde dat werd uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het onderzoek is gesubsidieerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en werd op woensdag 15 november tijdens een jubileumbijeenkomst van het NHG gepresenteerd. Toen het NHG in 1956 werd opgericht, stond continuïteit van zorg hoog in het vaandel. Maar is dat in 2006 nog steeds zo? De wensen van patiënten zijn veranderd en ook huisartsen zijn niet meer bereid om 7 x 24 uur per week beschikbaar te zijn. Hechten patiënten nog wel aan continuïteit van zorg? En huisartsen? Wat zijn de randvoorwaarden waaronder continuïteit van zorg kan worden gegarandeerd?
Gegevensverzameling