Publicatie

Publicatie datum
Are patients’ preferences regarding the place of treatment heard and addressed at the point of referral: an exploratory study based on observations of GP-patient consultations.
Victoor, A., Noordman, J., Sonderkamp, J.A., Delnoij, D.M.J., Friele, R.D., Dulmen, S. van, Rademakers, J.J.D.J.M. Are patients’ preferences regarding the place of treatment heard and addressed at the point of referral: an exploratory study based on observations of GP-patient consultations. BMC Family Practice: 2013, 14(189)
Lees online
Vragen, bel of mail:
R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling en programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar 'Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University
A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University