Publicatie

Publicatie datum
Calamiteitenrapportages delen met de patiënt? Leernetwerk OPEN legt de basis.
Laarman, B., Akkermans, A., Friele, R., Legemaate, J., Bouwman, R. Calamiteitenrapportages delen met de patiënt? Leernetwerk OPEN legt de basis. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2017(5), 20-22
Lees online
Patiënten willen kort na een medisch incident op de hoogte worden gesteld en bij het onderzoek naar een incident betrokken worden. Meestal willen patiënten de resultaten van dat onderzoek inzien en ook mee naar huis kunnen nemen1. Zorginstellingen zijn hierin nog regelmatig terughoudend2. Desalniettemin dwingen de ontwikkelingen op dit terrein zorginstellingen na te denken hoe zij patiënten willen informeren over calamiteitenonderzoek3. In Leernetwerk OPEN wordt hiervoor door ziekenhuizen en onderzoekers de basis gelegd4. (aut. ref.)
Vragen, bel of mail:
R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling en programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar 'Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University
R.J.R. (Renée) Bouwman
Postdoc onderzoeker Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg