Publicatie

Publicatie datum
Communication self-efficacy in optometry: the mediating role of mindfulness.
Sundling, V., Dulmen, S. van, Elde, H. Communication self-efficacy in optometry: the mediating role of mindfulness. Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science: 2016, 9(2), 8-12
Lees online
Vragen, bel of mail:
A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway