Publicatie

Publicatie datum
De effectiviteit van een kwaliteitsbevordringsprogramma op de zorg voor diabetespatiënten in de eerste lijn.
Renders, C.M., Valk, G.D., Poll-Franse, L.V. van de, Schellevis, F.G., Eijk, J.T.M. van, Wal, G. van der. De effectiviteit van een kwaliteitsbevordringsprogramma op de zorg voor diabetespatiënten in de eerste lijn. Huisarts en Wetenschap: 2002, 45(10), 512-517
Doel Het evalueren van het effect van een kwaliteitsbevorderingsprogramma op de door de huisarts geleverde diabeteszorg en op de patiëntuitkomsten. Methode We voerden in 22 huisartspraktijken een programma in om de zorg voor diabetespatiënten te verbeteren. Het programma bestond uit verschillende onderdelen: implementatie van de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 door nascholing, monitoring van geleverde zorg en patiëntuitkomsten en de invoering van feedback, een registratiesysteem en een centraal oproepsysteem. We vergeleken de zorg van deze huisartsen voor 312 patiënten met de zorg die 5 huisartsen in een controlegroep aan 77 andere patiënten leverden. In beide groepen vergeleken we bovendien de glykemische instelling en het cardiovasculaire risicoprofiel van de patiënten. De gegevens over de geleverde zorg zijn verzameld via medische dossiers. Gedurende 3,5 jaar zijn gegevens over patiënten verzameld tijdens een gestandaardiseerd uitgevoerde jaarlijkse patiëntmeting. Resultaten Patiënten in de interventiegroep ontvingen vaker zorg volgens de richtlijnen dan patiënten in de controlegroep. Odds-ratio's varieerden van 2,43 (95%-BI 1,01-5,82) voor het meten van albumine in de urine tot 12,08 (95%-BI 4,70-31,01) voor het meten van bloeddruk. Er is geen positief effect gevonden op patiëntuitkomsten. Conclusie Het kwaliteitsbevorderingsprogramma verbeterde de geleverde diabeteszorg, maar dit ging niet gepaard met verbeteringen van de glykemische instelling of verbeteringen van het cardiovasculaire risicoprofiel van de patiënten. (aut.ref.)