Publicatie

Publicatie datum
De inbreng van patiënten bij medicatiebeoordelingen: een systematisch literatuur onderzoek.
Willeboordse, F., Elders, P., Hugtenburg, J.G., Schellevis, F.G. De inbreng van patiënten bij medicatiebeoordelingen: een systematisch literatuur onderzoek. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden. 32-33
Lees online
Achtergrond: een medicatiebeoordeling in een gestructureerde, kritische beoordeling van de medicatie met als doel om samen met de patiënt de behandeling en medicatie te optimaliseren en risico's te verminderen. Patiëntparticipatie is belangrijk om concordantie tussen arts en patiënt te bereiken over de farmacotherapie. In de recente multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie wordt ook geadviseerd om patiënten te betrekken bij de farmacotherapie. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van patiëntparticipatie bij medicatiebeoordelingen. Onderzoeksvraag: Welke typen patiëntenparticipatie bij medicatiebeoordelingen zijn bekend in de literatuur en wat is bekend, over de effecten hiervan? Methoden: Een systematische literatuurreview is uitgevoerd in de databases PubMed, EMBASE, CINAHL, en Cochrane-Library. Artikelen werden geïncludeerd door twee onafhankelijke reviewers op basis van inclusiecriteria en vervolgens op kwaliteit beoordeeld. Inclusiecriteria waren origineel onderzoek, mediciatiebeoordelijngen bij volwassenen of ouderen met een vorm van patiëntenparticipatie. Resultaten: Van de 1118 abstracten die zijn geïdentificeerd, werden uiteindelijk 30 artikelen geïncludeerd in de literatuurreview. Het betrof meestal kleinschalige studies. De omschrijving van patiëntenparticipatie was in de meeste studies zeer beperkt. Patiëntenparticipatie betrof in 23 studies het niveau van informatie-geven door de patiënt, meestal via een consult met de apotheker. Een dialoog met de patiënt en shared-decision-making werd in geen enkele studie beschreven. Vijf studies rapporteerden effecten van patiëntenparticipatie bij medicatiebeoordelingen. De effecten werden behaald in een verbetering in de identificatie van medicijn-gerelateerde problemen. Discussie: het bewijs voor effectiviteit van patiëntparticipatie bij medicatiebeoordelingen is in de literatuur weinig tot niet onderzocht. Toekomstige studie moeten gericht zijn op de betrokkenheid van patiënten bij het medicatiebeoordelingsproces.