Publicatie

Publicatie datum
De invloed van sociale normen op het (over)gewicht van in Nederland wonende kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst: een quick scan van de literatuur.
Graaff, F.M. de, Leemrijse, C., Veenhof, C. De invloed van sociale normen op het (over)gewicht van in Nederland wonende kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst: een quick scan van de literatuur. Utrecht: NIVEL, 2012.
Vragen, bel of mail: