Publicatie

Publicatie datum
Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières.
Linn, A.J., Weert, J.C.M. van, Schouten, B.C., Smit, E.G., Bodegraven, A.A. van, Dijk, L. van. Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform: 2014, 8(3), a1410
Download de PDF
Vragen, bel of mail: