Publicatie

Effectiviteit van casemanagement bij comorbide diabetes type 2 patiënten.
Versnel, N., Welschen, L.M.C., Nijpels, G., Schellevis, F.G. Effectiviteit van casemanagement bij comorbide diabetes type 2 patiënten. Abstract. NHG-Wetenschapsdag 2010 'Wetenschappelijk onderzoek naar chronische zorg in de huisartsenpraktijk', 18 juni 2010, Amsterdam. NHG-Wetenschapsdag abstractenboek. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap. 2010. 41
Inleiding: Patiënten met meerdere chronische aandoeningen kunnen, theoretisch gezien, deelnemen aan verschillende ziektespecifieke zorgprogramma's. Dit kan leiden tot ongecoördineerde zorg doordat de programma's niet voorzien in coördinatie tussen de zorgprogramma's. Hierdoor lopen patiënten kans op suboptimale zorg, onveilige zorg, onnodig gebruik van zorgvoorzieningen en hogere kosten. Een geïndividualiseerd zorgprogramma, waarin evidence-based zorg wordt toegespitst op de voorkeuren van de patiënt, kan uitkomst bieden. Echter, de meerwaarde van een dergelijk casemanagement programma is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Onderzoeksvraag: Wat is de effectiviteit van een casemanagement programma op de kwaliteit van zorg voor comorbide diabetes type 2 patiënten, aanvullend op een ziektespecifiek zorgprogramma in vergelijking met uitsluitend een ziektespecifiek zorgprogramma en gebruikelijke huisartszorg? Methode: De studie wordt uitgevoerd als cluster gerandomiseerd interventie-onderzoek in de huisartspraktijk. 300 patiënten worden vanuit het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland, een diabetes management programma, geïncludeerd. Patiënten in de controlegroep blijven deelnemen aan dat programma en ontvangen gebruikelijke huisartszorg. Patiënten in de interventiegroep krijgen tevens het casemanagement programma dat wordt uigevoerd door een getrainde praktijkondersteuner en dit bestaat uit 6 elementen: probleeminventarisatie, opstellen zorgplan, maandelijkse monitoring zorgplan, coördinatie van de zorg van alle betrokken zorgverleners, toegang facilitatie tot zorgverleners, en voorzieningen, registratie en documentatie. De effectiviteit van het casemanagement programma wordt 12 maanden na de start bepaald. Tijdens de presentatie zal de onderzoeksopzet en interventie nader worden toegelicht. Verwacht resultaat: beter gestructureerde evidence-based zorg, aangepast aan de voorkeuren van de patiënt, kan de kwaliteit en coördinatie van zorg vanuit het perspectief van patiënt en zorgverlener verbeteren en resulteert in minder zorggebruik.