Publicatie

Publicatie datum
Elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners. Themaverdieping 5 eHealth-monitor 2019
Wouters, M., Huygens, M., Voogdt, H., Meurs, M., Groot, J. de, Bruin, K. de, Brabers, A., Hofstede, C., Friele, R., Gennip, L. van. Elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners. Themaverdieping 5 eHealth-monitor 2019. Den Haag/Utrecht: Nictiz, Nivel, 2019.
Download de PDF
Deze themaverdieping is onderdeel van het rapport eHealth-monitor 2019. Het beschrijft het gebruik en de ervaringen met ICT-toepassingen rondom ziekte en gezondheid die de zorggebruiker zelf in
zijn eigen omgeving kan gebruiken. De belangrijkste bevindingen en mogelijke vervolgstappen staan aan het begin van deze themaverdieping vermeld. Daarna volgt een uitgebreidere beschrijving van
de onderzoeksresultaten. In de tekst wordt verwezen naar tabellen die staan vermeld in de tabellenbijlage.
Vragen, bel of mail:
M. (Maaike) Meurs
Postdoc onderzoeker 'Kwaliteit en organisatie van zorg'
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg