Publicatie

Publicatie datum
Evaluatie van de toepassing van richtlijnen.
Schellevis, F.G., Wille, J.C., Assendelft, W.J.J. Evaluatie van de toepassing van richtlijnen. In: J.J.E. van Everdingen; J.S. Burgers; W.J.J. Assendelft; J.A. Swinkels; T.A. van Barneveld; J.L.M. van de Klundert. Evidence-based richtlijnontwikkeling: een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004 336-342
Download de PDF
De toepassing van richtlijnen kan worden geëvalueerd met behulp van gerichte evaluatiestudies of met behulp van routinematig beschikbare gegevens. Gerichte evaluatiestudies zijn vooral geschikt voor het meten van scores op interne indicatoren (bedoeld voor verbetering van het eigen zorgproces) en evaluatiestudies met routinematig beschikbare gegevens voor externe indicatoren (bedoeld voor het afleggen van verantwoording aan de buitenwereld). De kwaliteit van handelen bij patiënten is gekoppeld aan de hulpverlener die deze handelingen uitvoert. Daarom moeten de gegevens met zogenoemde multi-levelanalyse per hulpverlener, en niet per patiënt worden geanalyseerd. Als hiermee geen rekening wordt gehouden, dan worden de indicatorscores overschat en wordt de variatiebreedte tussen hulpverleners onderschat.